Oddíl Jiu-Jitsu, juda a sebeobrany

Přihlášení

nejnovější obrázek

Japonský meč a jeho údržbaSeminář s korejským mistrem juda - JEON

Náhodný obrázek

IMG_2967_1Zdeněk Mátl, František Kačaba

Zkušební řád

 

Zkušební řád na technické stupně Jiu Jitsu

 

  6. Kyu   1. Dan  
5. Kyu 2. Dan
4. Kyu 3. Dan
3. Kyu 4. Dan
2. Kyu 5. Dan
1. Kyu          6. Dan         
           7. Dan         

 Dokumenty ke stažení:

 - Zkušební řád na žákovské technické stupně Jiu Jitsu

 - Zkušební řád na mistrovské technické stupně Jiu Jitsu

Zkušební řád na žákovské technické stupně Jiu Jitsu

6. - 1. Kyu

Technická část

Úvodní část

      Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé stupně technické vyspělosti KYU a DAN. Zkušební komisař je oprávněn prověřit cvičence nejen z vědomostí vyžadovaných na příslušný stupeň technické vyspělosti, ale i z náplně kteréhokoliv předcházejícího STV. Dále může zkušební komisař upřesnit techniky aplikace a akce, které umožní komplexně zhodnotit jeho předvedený výkon. Toto upřesnění však musí být v souladu s nároky požadovanými na příslušný STV.

 

6. Kyu (bílý pás)

1. DÓJO
  a)   význam
  b)   pravidla zdvořilosti
2. ŠIZEN TAI - princip přirozeného držení těla
  a)   Šizen - hontai - základní přirozený postoj
  b)   Migi - šizen tai - pravý přirozený postoj
  c)   Hidari - šizen tai - levý přirozený postoj
3. ŠINTEI - technika kroků
  a)   Suri - aši - normální krok
  b)   Cugi - aši - následný krok
4. TAI - SABAKI - technika těla, princip JÚ
  a)   Te - sabaki - technika paží
  b)   Aši - sabaki - technika nohou
  c)   Tai - sabaki - technika těla
5. KAWAŠI - WAZA - technika úhybů
  a)   Tai - sabaki - Irimi
  b)   Tai - sabaki - O - Irimi
  c)   Tai - sabaki - Nagaši
6. KUZUŠI - princip vychýlení
  a)   Hapo - no - kuzuši - osm směrů vychýlení
  b)   Hando - no - kuzuši - vychýlení soupeře s využitím jeho reakce
7. ROZDĚLENÍ ÚTOČNÉ TECHNIKY
  a)   Kuzuši - vychýlení - výklad
  b)   Cukuri - nástup - výklad
  c)   Kake - hod - výklad
8. UKEMI - pády
  a)   Tači mae ukemi - pád kotoulem vpřed z postoje
  b)   Tači uširo ukemi - pád vzad z postoje
  c)   Tači joko ukemi - pád na bok z postoje
  d)   Tači zempo ukemi - pád vpřed přímý s dopadem na břicho
9. NAGE WAZA
  a)   Uki - goši
  b)   De - aši - barai
  c)   O - soto - gari
10. UKE WAZA - technika krytů
  a)   Šuto - uke - blok rukou
  b)   Uči - ude - uke - vnitřní blok předloktím
11. ATEMI WAZA - úderové plochy
  a)   Seiken - čelo pěsti
  b)   Teišo - základ dlaně
  c)   Šuto - hrana dlaně
12. NE WAZA
  a)   Kesa gatame
  b)   Uširo kesa gatame
  c)   Kamišiho gatame
  d)   Jokošiho gatame
  e)   Tatešihi gatame

 


5. Kyu (žlutý pás)

1. NAGE WAZA
  a)   Seoi - nage
  b)   O - uči - gari
  c)   Sasaei - curi - komi - aši
2. MA AI - harmonická vzdálenost - výklad - ukázka
3. SEN - reakce na záměr protivníka
  a)   Sen no sen - začíná svůj útok
  b)   Tai no sen - provádí svůj útok
  c)   Go no sen - reakce po uchopení soupeře
4. KANSECU WAZA - technika páčení
  a)   Teorie páčení - výklad
  b)   Význam páky - použití v sebeobraně
5. NIKIO - páka na zápěstí
  a)   Kote hineri - vnitřní rotace
  b)   Kote gaeši - vnější rotace
  c)   Jubi hišigi - vnitřní rotace
  d)   Kota hišigi - vnitřní rotace
  e)   Využití páky na zápěstí - výklad
6. IKKYO - páka na loketní kloub
  a)   Ude hišigi waki gatame - vnitřní rotace
  b)   Ude hišigi ude gatame - vnější rotace
  c)   Ude hišigi kanuki gatame - vnější rotace
  d)   Ude garami - vnější rotace
7. Etika bojových umění
      Stručná znalost historie bojových umění
Lékařské minimum - první pomoc kříšení
Teoretická část - právnické minimum - § 13 tr.z. - základní znění

 


4. Kyu (Oranžový pás)

1. TSUKAMI KATA - Základní chvaty
       
  Uvolňování z úchopu za ruce
  a)   Junte dori - úchop zápěstí z vnější strany
  b)   Dosokute dori - úchop opačného zápěstí z vnější strany
  c)   Ryote dori - úchop obou zápěstí z vnější strany
  d)   Roite yppo dori - úchop opačného zápěstí oběma rukama
       
  Uvolňování z úchopu za oděv
  a)   Hidari eri dori - úchop pravou rukou za levý límec
  b)   Migi eri dori - úchop pravou rukou za pravý límec
  c)   Uširo eri dori - úchop pravou rukou za límec zezadu
  d)   Joko eri dori - úchop pravou rukou za límec ze strany
  e)   Migi sode dori - úchop pravou rukou za rukáv
  f)   Hidari sode dori - úchop levou rukou za rukáv
  g)   Roy sode dori - úchop oběma rukama za rukávy
2. UWATE WAZA - obrana proti obejmutí přes ruce
  a)   Mae uwate - obejmutí zepředu přes ruce
  b)   Joko uwate - obejmutí ze strany přes ruce
  c)   Uširo uwate - obejmutí zezadu přes ruce
3. ŠITATE WAZA - obrana proti obejmutí pod rukama
  a)   Mae šitate - obejmutí zepředu pod rukama
  b)   Joko šitate - obejmutí zepředu pod rukama
  c)   Uširo šitate - obejmutí zepředu pod rukama
4. OSAE GAMI - držení za vlasy
  a)   Mae osae gami - držení za vlasy zepředu
  b)   Uširo mae gami - držení za vlasy zezadu
5. ŽIME WAZA - škrcení
  a)   Žime Ai - jednou rukou - oběma rukama
  b)   Uširo žime - jednou rukou - oběma rukama
  c)   Hadaka žime - škrcení bez oděvu
  d)   Kesa žime - škrcení za pomocí oděvu
6.   rozdíl mezi sportovním zápasem, skutečným bojem a sebeobranou
    zahájení boje - přepad, střetný boj
    vývoj bojové - sebeobranné situace
  a)   sebeobranná situace
  b)   útočná situace
7. NE WAZA
  a)   Sankaku gatame

 


3. Kyu (Zelený pás)

1. ATEMI WAZA - úderové plochy
  a)   Kakato
  b)   Men
  c)   Hiraken
  d)   Haito
  e)   Empi
2. GERI WAZA - kopy, obrana
  a)   Mae geri
  b)   Joko geri
  c)   Kin geri
  d)   Hiza geri
  e)   Mawaši geri
  f)   Kakato geri
3. ATEMI WAZA - technika úderů, obrana, aplikace
  a)   Taišo - úder dlaní
  b)   Taišo joko men uči
  c)   Haišu joko men uči
  d)   Oi cuki - úder pěstí
  e)   Age cuki
  f)   Mawaši age cuki
4. ŠO MEN - údery hlavou, obrana
  a)   Šo men uči
  b)   Čudan men
  c)   Joko men
5. KAWAŠI WAZA - vysvětlení, zakl. postavení, v pohybu
6. Zvládnutí a předvedení dvou účinných technik Judo, Karate, Aikido. Akce provádět s okamžitou reakcí na útok.
7. TEORETICKÁ ČÁST
  a)   etika bojových umění
  b)   právnické minimum:
§ 13 tr.zák. -základní znění
§ 14 tr.zák. -základní znění
§ 15 tr.zák. -základní znění
§ 89 tr.zák. -základní znění
  c)   lékařské minimum: kříšení, první pomoc, atd.

 


2. Kyu (Modrý pás)

1. OHROŽENÍ BODNOU ZBRANÍ
 
    Útok:
 
  Odpověď:
 
  a)   Furi age
nápřah holí
  Nagaši - Hadaka žime
Nagaši - O soto gari
  b)   Furi oroši
zášvih holí
  Šiho nage - Ude hišigi hiza gatame
Šuto uke - Ude hišigi hara gatame
  c)   Naname cuki
bodnutí ze strany
  Šiho nage
  d)   Čoko cuki
bodnutí zepředu
  Šiho nage
  e)   Heimen cuki
proti bodnutí zezadu
  Šiho nage
  f)   Hambo furi oroši
zášvih holí
  Hambo mukae daoši
Šiho nage
  g)   Obrana pomocí hole   Nagaši mukae daoši
2. OHROŽENÍ ŽIDLÍ
  a)   zepředu
  b)   ze strany
3. OBRANA POMOCÍ ŽIDLE
  a)   proti noži
  b)   proti každému předmětu použitému k útoku
4. OHROŽENÍ BODNOU ZBRANÍ
  a)   Cuki kake -   pokus o bodnutí
  b)   Čoko cuki -   přímé bodnutí
  c)   Naname cuki -   bodnutí ze strany
  d)   Age cuki -   bodnutí směrem nahoru
  e)   Joko men cuki -   bodnutí shora
  f)     -   bodnutí napříč
5. OHROŽENÍ STŘELNOU ZBRANÍ
  a)   Šomen cuke - proti čelnému napadení - přiložení pistole
  b)   Košiga mae - proti bočnímu napadení - přiložením pistole
  c)   Haimen cuki - proti napadení zezadu - přiložením pistole
  d)   Příprava útoku - pistole tažena od pasu
  e)   Příprava útoku - pistole tažena zezadu
6. SUTEMI WAZA - technika strhů
  a)   Tomoe nage
  b)   Joko otoši
  c)   Joko guruma
7. ZPUSOB PROVÁDĚNÉ OBRANY
    Při realizaci obrany se předpokládá:
  a)   stávající útok řešit v souladu s principy JIU JITSU, s maximální účelností a účinností v pohybu, přizpůsobení se útoku v duchu principu JÚ, dodržení racionální vzdálenosti a v souladu s časem, útok bezpečně zakončit správně zvolenou technikou
8. APLIKACE PRINCIPU
  a)   Přirozený postoj - první reakce na pravděpodobný začátek útoku
  b)   Přizpůsobení - vzdálenost, úhyb
  c)   Porušení soupeřovy rovnováhy - vychýlení
  d)   Útok v okamžiku oslabení soupeře
9. TEORETICKÁ ČÁST
  a)   Taktické zásady pro boj s útočníkem ozbrojeným sečnou zbraní
  b)   Taktické zásady pro boj s útočníkem ozbrojeným bodnou zbraní
  c)   Taktické zásady pro boj s útočníkem ozbrojeným střelnou zbraní
  d)   § 13 tr.z. Nutná obrana - Exces - uvedení příkladu

 


1. Kyu (Hnědý pás)

1. OHROŽENÍ LEŽÍCÍHO ÚTOKEM SHORA
 
    Obránce ležící na zádech
 
    Útok:
 
  Odpověď:
 
  a)   Útok vedený přímým směrem od nohou obránce   Hiza basami waza - migi, hidari
  b)   Útok vedený z pravé strany nohou obránce   Hiza basami waza - migi
  c)   Útok vedený z levé strany nohou obránce   Hiza basami waza - hidari
  d)   Útok vedený k pravému boku obránce   Do basami waza - migi
  e)   Útok vedený k levému boku obránce   Do basami waza - hidari
  f)   Útok vedený přímým směrem od hlavy obránce    
2. ZNEŠKODNĚNÍ ÚTOKU V MIMOPOSTOJOVÉM POSTAVENÍ
 
    Útočník sedí na obránci, který leží na zádech
 
  a)   Ohrožení nožem

útok:


- vedený přímo na hlavu
- vedený ze strany na hlavu
 
 

obrana:
Uči uke - Ude garami
Soto uke - Ude hišigi hiza gatame
 

  b)   Ohrožení škrcením

útok:


- vedený jednou rukou
- vedený oběma rukama
 
 

obrana:
Uči uke - Ude garami
Ryote uči uke - Kanuki gatame
 

  c)   Ohrožení tesenem, jawarou

útok:


- vedený přímo na hlavu
- vedený ze strany na hlavu
 
 

obrana:
Uči uke - Ude garami
Soto uke Ude hišigi hiza gatame
 

    Nezbytná prostorová orientace, nutná vzhledem k zvláštnostem mimo postojového boje.
 
3. SUTEMI WAZA
  a)   Sukui nage
  b)   Tani otoši
  c)   Kata guruma
4. OHROŽENÍ JEDNOTLIVCE SKUPINOU
  Z taktického hlediska dbát na zásady:
    udržovat co nejmenší velikost úhlu ohrožení
    při nezbytí útočit - zaměřit útok na vedoucího skupiny
    následující varianta - zaútočit na nejbližšího útočníka
    prorazit z obklopení
    taktickým manévrem zajistit rukojmí
5. ODVÁDĚCÍ A ZNEHYBŇOVACÍ TECHNIKY
    znehybnění na zemi, zvednutí a odvedení
    zajištění, zvednutí účinnou technikou ze židle a odvedení
    při trestné činnosti zajištění, odvedení a předání
6. NIKYO - IKYO použité v obraně a útoku
7. BOGIO WAZA
  a)   Cuki waza -   technika úderů
  b)   Uči waza -   technika seků
  c)   Uke waza -   technika krytů
  d)   Geri waza -   technika kopů
  e)   Dači waza -   technika postojů
  f)   Harai waza -   technika podmetů
  g)   Ata waza -   technika útoků na citlivá místa
8. JAWARA, TOMFA, NUNČAKU, BO, HANBO, SAI předvedení obrany dle výběru

Předpoklad výběru je předvedení dvou účinných technik. Techniky musí být provedeny bez rozmýšlení s okamžitou reakcí na daný útok. Smyslem zkoušek JIU JITSU je zajistit, zda kandidát je schopen účelně reagovat na nečekaný útok. Rozhodujícím faktorem při hodnocení je podvědomé, mimovolné a účelné reagování na vzniklé situace vycházející z principů pohotovosti, technické vyspělosti, pestrosti a rozmanitosti jednotlivých vykonaných obranných technik.

9. TEORETICKÁ ČÁST
    taktické zásady pro mimo postojový boj
    taktické zásady pro boj jednotlivce proti skupině
    bolest a její využití v sebeobraně

 

Zkušební řád na mistrovské technické stupně Jiu Jitsu

1. - 7. Dan

Kritéria pro uchazeče na zkoušku Dan - mistrovské stupně v Jiu Jitsu

1. Dan (černý pás) – minimálně 1 rok od zkoušky na 1. Kyu, trenérské oprávnění II.třídy, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým.

2. Dan (černý pás) – minimálně 1 rok od zkoušky na 1. Dan, trenérské oprávnění II.třídy, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná - zahájení vysokoškolského vzdělání.

3. Dan (černý pás) - minimálně 2 roky od zkoušky na 2. Dan, trenérské oprávnění II.třídy, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým.

4. Dan (černý pás) - minimálně 2 roky od zkoušky na 3. Dan, trenérské oprávnění I.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný.

5. Dan (černý pás) - minimálně 3 roky od zkoušky na 4. Dan, trenérské oprávnění I.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná - ukončení vysokoškolského vzdělání.

6. Dan (černý - červenobílý pás) - minimálně 4 roky od zkoušky na 5. Dan, trenérské oprávnění I.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, velmi vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost, vedoucí postavení v Jiu Jitsu, autorativní typ. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná nejvyšším možným hodnostem vysokoškolského vzdělání – rektor, děkan, profesor.

7. Dan (černý - červenobílý pás) - minimálně 5 roků od zkoušky na 6. Dan, trenérské oprávnění I.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, velmi vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost, legenda Jiu Jitsu, autorativní typ. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná nejvyšším možným hodnostem vysokoškolského vzdělání – rektor, děkan, profesor.

8. Dan (černý - červenobílý pás) - minimálně 5 roků od zkoušky na 7. Dan, trenérské oprávnění I.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, velmi vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost, legenda Jiu Jitsu, autorativní typ, maximální stupeň dosažitelný v ČR. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná nejvyšším možným hodnostem vysokoškolského vzdělání – rektor, děkan, profesor.

9. Dan (černý - červenobílý pás) - V ČR nedosažitelný stupeň – pouze udělený v Japonsku.

10. Dan (červený pás) - V ČR nedosažitelný stupeň – pouze udělený v Japonsku.

Tato kritéria jsou pouze interní, nakládat s nimi a měnit je mohou pouze členové Kolegia Danů Jiu Jitsu a prezident Českého svazu Jiu Jitsu.


 


1. Dan (Černý pás)

 

1. Znalost sebeobranných technik z 6. - 1. KYU
  a)   namátkové přezkoušení
  b)   odváděcí a znehybňovací technika
  c)   použití malých a velkých pák v obraně a útoku
  d)   samostatné řešení modelových situací
  e)   obrana proti dvěma útočníkům
  f)   úderové a obranné techniky
  g)   modelové situace dle výběru zkušebních komisařů
2. KATA
  Tori - waza - kata (kata směrů)
 
  1.   hidari mae sumi - první směr   5.   joko migi - pátý směr
  2.   migi mae sumi - druhý směr   6.   hidari ato sumi - šestý směr
  3.   man mae - třetí směr   7.   migi ato sumi - sedmý směr
  4.   hidari joko - čtvrtý směr   8.   ma uširo - osmý směr
  Důležité:
  a)   vychýlení protivníka do směrů
  b)   kawaši waza - technika úhybů
  c)   orientace v prostoru - strategie sendžucu
3. Teoretická část
  a)   právnické minimum - § 13 - nutná obrana
  b)   lékařské minimum - kutsu - kříšení, první pomoc
  c)   znalost historie bojových umění (Judo, Jiu Jiutsu, Karate)

 


2. Dan (Černý pás)

 

1. Znalost sebeobranných technik z 6. - 1. KYU
  a)   namátkové přezkoušení
  b)   odváděcí a znehybňovací technika
  c)   použití malých a velkých pák v obraně a útoku
  d)   samostatné řešení modelových situací
  e)   obrana proti dvěma útočníkům
  f)   úderové a obranné techniky
  g)   modelové situace dle výběru zkušebních komisařů
2. KATA
  a) Icucu - no - kata (kata principů)
 
  1.   I. princip   4.   IV. princip
  2.   II. princip   5.   V. princip
  3.   III. princip        
  b) Tori - waza - kata (kata směrů)
 
  1.   hidari mae sumi - první směr   5.   joko migi - pátý směr
  2.   migi mae sumi - druhý směr   6.   hidari ato sumi - šestý směr
  3.   man mae - třetí směr   7.   migi ato sumi - sedmý směr
  4.   hidari joko - čtvrtý směr   8.   ma uširo - osmý směr
  Důležité:
  a)   vychýlení protivníka do směrů
  b)   kawaši waza - technika úhybů
  c)   orientace v prostoru - strategie sendžucu
3. Teoretická část
  a)   právnické minimum - § 13 - nutná obrana
  b)   lékařské minimum - kutsu - kříšení, první pomoc
  c)   znalost historie bojových umění (Judo, Jiu Jiutsu, Karate)

 


3. Dan (Černý pás)

 

1. Znalost sebeobranných technik z 6. - 1. KYU
  a)   namátkové přezkoušení
  b)   odváděcí a znehybňovací technika
  c)   použití malých a velkých pák v obraně a útoku
  d)   samostatné řešení modelových situací
  e)   obrana proti dvěma útočníkům
  f)   úderové a obranné techniky
  g)   modelové situace dle výběru zkušebních komisařů
2. KATA
      a) Gošin - jitsu - no - kata
 
  A skupina   D skupina
  1.   ryote dori   12.   cukkake
  2.   hidari eri dori   13.   čoko cuki
  3.   migi eri dori   14.   naname cuki
  4.   kata ude dori        
  5.   uširo eri dori   E skupina
  6.   kakae dori   15.   furi age
          16.   furi oroši
  B skupina   17.   morote cuki
  7.   naname uči        
  8.   ago cuki   F skupina
  9.   gamen cuki   18.   šomen cuki
          19.   koši kamae
  C skupina   20.   haimen cuke
  10.   mae geri        
  11.   joko geri        
      b) Tori - waza - kata (kata směrů) nebo Icucu - no - kata (kata principů)
3. Teoretická část
  a)   právnické minimum - § 13 - nutná obrana
  b)   lékařské minimum - kutsu - kříšení, první pomoc
  c)   znalost historie bojových umění (Judo, Jiu Jiutsu, Karate)

 


4. Dan (Černý pás)

1. KATA
      Kime - no - kata
 
  A. idori   B. tači ai
  1.   ryote dori   1.   ryote dori
  2.   cuki kake nebo cukkake   2.   sode dori
  3.   suri age   3.   cuki kake nebo cukkake
  4.   joko uči   4.   cuki kake
  5.   uširo dori   5.   suri age
  6.   cuki komi nebo cukkomi   6.   joko uči
  7.   kiri komi   7.   ke age
  8.   joko cuki   8.   uširo dori
          9.   cuki komi nebo cukkomi
          10.   kiri komi
          11.   nuki gake
          12.   kiri ogoši
 
2. Znalost sebeobranných technik
  a)   samostatné řešení modelových situací
  b)   obrana proti dvěma útočníkům
  c)   úderové a obranné techniky - dokonalá znalost
  d)   modelové situace dle výběru zkušebních komisařů
  e)   orientace v prostoru - strategie sendžucu
  f)   kawaši waza - technika úhybů
3. Teoretická část
  a)   právnické minimum - § 13 - nutná obrana
  b)   lékařské minimum - kutsu - kříšení, první pomoc
  c)   znalost historie bojových umění (Judo, Jiu Jiutsu, Karate)

 


5. Dan (Černý pás)

1. KATA
      JU - no - Kata
 
  A. skupina   B. skupina   C. skupina
  1. cuki kata   6. kiri oroši   11. obi tori
  2. kata oši   7. ryo kata oši   12. mune oši
  3. ryote dori   8. naname uči   13. cuki age
  4. kata mawaši   9. katate dori   14. uči oroši
  5. ago oši   10. katate age   15. ryogan cuki
  Důležité:
  a)   vychýlení protivníka do směrů
  b)   kawaši waza - technika úhybů
  c)   orientace v prostoru - strategie sendžucu
2. Teoretická část
  a)   právnické minimum - § 13 - nutná obrana
  b)   lékařské minimum - kutsu - kříšení, první pomoc
  c)   znalost historie bojových umění (Judo, Jiu Jiutsu, Karate)

 


6. Dan (Červenobílý pás)

1. KATA
  Košiki - no - kata

A. Omoto

  1.   tai   8.   uči kudaki
  2.   yume no uči   9.   tani otoši
  3.   ryokuki   10.   kuruma daoši
  4.   mizu guruma   11.   šikoro dori
  5.   mizu nagare   12.   šikoro dori
  6.   hiki otoši   13.   yudači
  7.   koda ore   14.   taki otoši
  B. Ura
  15.   mi kudaki  
  16.   kuruma gaeši  
  17.   mizu iri  
  18.   ryu secu  
  19.   saka otoši  
  20.   yuki ore  
  21.   iwa nami  
  Důležité:
  a)   vychýlení protivníka do směrů
  b)   kawaši waza - technika úhybů
  c)   orientace v prostoru - strategie sendžucu
2. Teoretická část
  a)   právnické minimum - § 13 - nutná obrana
  b)   lékařské minimum - kutsu - kříšení, první pomoc
  c)   znalost historie bojových umění (Judo, Jiu Jiutsu, Karate)

 


7. Dan (Červenobílý pás)

1. KATA
  Seiryoku - Zenyo Kokumin - Taiiku - no - kata
 
  Tandoku renšu
 
  Sotai renšu
 
  A. Goho ate
 
  A Kime šiki
 
  1.   hidari mae naname ate   I. Idori
  2.   migi ate        
  3.   migi ate   1.   ryote dori
  4.   mae ate   2.   furi anaši
  5.   ue ate   3.   gyaku te dori
          4.   cuki kake nebo cukkake
  B. O goho ate   5.   kiri kake
  6.   o hidari mae naname ate        
  7.   o migi ate   II. Tači ai
  8.   o uširo ate        
  9.   o mae ate   6.   cuki age
  10.   o ue ate   7.   yoko uči
          8.   uširo dori
  C. Goho geri   9.   naname cuki
  11.   mae geri   10.   kiri oroši
  12.   uširo geri        
  13.   hidari mae nanami geri   B. Ju šiki
  14.   migi mae naname geri        
  15.   taka geri   I. skupina
  16.   kagami migaki        
  17.   sayu uči   1.   curi daši
  18.   zengo cuki   2.   kata oši
  19.   ryote ue cuki   3.   kata mawaši
  20.   o ryote ue cuki   4.   kiri oroši
  21.   sayu kogo šita cuki   5.   katate dori
  22.   ryote šita cuki        
  23.   naname ue uči   II. skupina
  24.   naname šita uči        
  25.   o naname ue uči   6.   katate age
  26.   uširo sumi cuki   7.   obi tori
  27.   uširo cuki   8.   mune oši
  28.   uširo cuki Mae šita cuki   9.   cuki kage
          10.   ryogan cuki

 

Poslední komentáře