Oddíl Jiu-Jitsu, juda a sebeobrany

Přihlášení

nejnovější obrázek

Japonský meč a jeho údržbaSeminář s korejským mistrem juda - JEON

Náhodný obrázek

P6190232IMG_2969_1

Metodika JU JITSU

"Prakticky ve všech doménách tradičních japonských umění bylo zvykem začínat studium za přísného zachovávání předepsaných forem a obřadů. Studenta to mělo přimět k tomu, aby získal pro umění intuitivní cit, aniž by si přestal vytvářet subjektivní představy o samotné činnosti a vše si odůvodňovat. Účelem této přísné disciplíny ovšem nebylo automatizovat studentovo jednání, nýbrž systematicky a spolehlivě podpořit jeho mimořádnou schopnost vnímání, kterou mohl uplatnit, jakmile již vědomá pozornost k formálnímu základu nebyla nezbytná. Konečného cíle, osvobození a nenucenosti tak nebylo dosahováno nahodile a libovolně, ale postupně ve shodě s dávno ověřeným procesem. Zkušenost potvrdila, že odborníci, kteří prošli formálními systémy, přijdou na své techniky a postupy přirozeným způsobem a bez zásahů učitele." (Cleary, 1)
Jeví se, že nejlépe a nejsrozumitelněji výukové metody v bojových uměních sepsal Tamura (22)
v obecných principech:
a) pozornost - "opravování technických a duševních nedostatků žáků a pomoc kráčet vpřed správným směrem"
b) srůst s žáky v jedno tělo - empatie učitele s jeho žáky a diferencovaný přístup k žákům a společný růst
c) opatrnost - "vyučovat znamená učit se , opravdu naučit znamená vyučovat upřímně"
d) mít ideál a sebedůvěru - "dávat žákům technický a duševní model a schopnost jej přenášet na každého"
e) poznání - "vděčnost učitele žákům za to, že mu umožnili svým prostřednictvím poznání a zlepšování se, každý úspěch a pokrok žáků je úspěchem a pokrokem učitele"
f) rozvíjet to dobré - stálé měnění cvičení bez ohledu na to, jestli se žáci to nebo ono již naučili. Nesklouznout do stereotypu. Na počátku je dobré ukázat žákům cestu jemnou a schůdnou, přitáhnout jejich zájem a nepůsobit bolest
g) dobré vztahy a vzájemné hledání se vyučujících - žádné malicherné spory o vykonání techniky
h) správně pochopit a přenášet principy - učitel musí být především schopen jasně pochopit principy, kterými povede své žáky, aby nechybovali.
SYSTÉM JU JITSU

"Obecné rozdělení technik ju jitsu je možno provést z nerůznějších hledisek. Jedno z rozdělení, které je možno považovat za základní, uvádí Strauss (20) z WJJKO a IMAF, které je kombinací různých hledisek klasifikací:
  1. dle druhu hlavní fáze techniky, která se nejvíce podílí na likvidaci protivníka
      (např. nage waza - technika hodu)
  2. dle polohy těla obránce (např. tachi waza - technika provedená v postoji)
  3. dle prováděcího principu techniky (např. te waza - technika provedená rukama)
Co se týká struktury struktura technik ju jitsu je postavena způsobem, který by bylo možno přirovnat ke stavebnici - jednoduché prvky jsou sestavovány do logických řad, jednoznačně však jednodušších a účinnéjších, přičemž opět jedinými kriterii jsou praktická použitelnost užitých technik a dosažení účelu požadovaného od dané akce."
 
Josef Kožíšek, 3.dan, s použitím internetových pramenů
 
 

HAF
Offline
Joined: 08/12/2010
Metodika

Pepo chválím velmi pěkné a skvěle to vystihuje podstatu. Jen houšť ;-)

Poslední komentáře